Vyberte stránku

ZajiŠtění služeb ve stavebním procesu

ZajiŠtění služeb ve stavebním procesu

Projektování staveb

 • Od studie po projekt pro provádění stavby
 • Zajištění inženýrských služeb (schválení dokumentace od SÚ)
 • Autorský dozor stavby
Projektování staveb
 • Studie včetně vizualice 3D (projekty BIM – program Allplan)
 • Dokumentace pro územní řízení (DUR)
 • Dokumentace pro stavební povolení (DSP)
 • Dokumentace pro provádění stavby (DPS)
 • Dokument skutečného provedení stavby (DSPS)
 • Dokumentace bouracích prací (demolice)
 • Pasport stavby
 • Inženýring projektové dokumentace – schválení od stavebního úřadu (SÚ)
 • Autorský dozor stavby – kontrola provádění stavby dle povolení od SÚ

Projektování staveb

 • Od studie po projekt pro provádění stavby
 • Zajištění inženýrských služeb (schválení dokumentace od SÚ)
 • Autorský dozor stavby
Projektování staveb
 • Studie včetně vizualice 3D (projekty BIM – program Allplan)
 • Dokumentace pro územní řízení (DUR)
 • Dokumentace pro stavební povolení (DSP)
 • Dokumentace pro provádění stavby (DPS)
 • Dokument skutečného provedení stavby (DSPS)
 • Dokumentace bouracích prací (demolice)
 • Pasport stavby
 • Inženýring projektové dokumentace – schválení od stavebního úřadu (SÚ)
 • Autorský dozor stavby – kontrola provádění stavby dle povolení od SÚ

Technický dozor stavebníka (TDS)

 • Organizace kontrolních dnů stavby

 • Dohled nad kvalitou prováděných prací

 • Kontrola harmonogramu a financí za provedené práce

  Úkolem TDS je technická, finanční, administrativní a časová správa Vaší stavby.

  Činnosti TDS:

Technická správa
 • Průběžná kontrola postupu stavebních prací
 • Kontrola veškerých konstrukcí, které jsou v průběhu prací zakryty
 • Kontrola shody materiálů a výrobků dle projektové dokumentace
 • Fotodokumentace stavby
 • Kontrola dodržení technologických přestávek
 • Koordinace při řešení konstrukčních detailů s projektantem
Finanční správa
 • Kontrola čerpání financí dle smlouvy o dílo
 • Kontrola protokolů, daňových dokladů a faktur od dodavatele
 • Kontrola čerpání financí dle skutečného stavu provedených prací
 • Posouzení objemu vícenákladů
Administrativní správa
 • Organizace a účast na kontrolních dnech stavby
 • Kontrola vedení stavebního deníku
 • Spolupráce s autorským dozorem stavby
 • Kontrola a účast při předepsaných zkouškách rozvodů. zařízení a konstrukcí
 • Kontrola revizních zpráv
 • Pořízení soupisu vad a nedodělků a kontrola jejich odstranění
 • Účast na kolaudaci
Časová správa
 • Kontrola harmonogramu stavby

Technický dozor stavebníka (TDS)

 • Organizace kontrolních dnů stavby

 • Dohled nad kvalitou prováděných prací

 • Kontrola harmonogramu a financí za provedené práce

  Úkolem TDS je technická, finanční, administrativní a časová správa Vaší stavby.

  Činnosti TDS:

Technická správa
 • Průběžná kontrola postupu stavebních prací
 • Kontrola veškerých konstrukcí, které jsou v průběhu prací zakryty
 • Kontrola shody materiálů a výrobků dle projektové dokumentace
 • Fotodokumentace stavby
 • Kontrola dodržení technologických přestávek
 • Koordinace při řešení konstrukčních detailů s projektantem
Finanční správa
 • Kontrola čerpání financí dle smlouvy o dílo
 • Kontrola protokolů, daňových dokladů a faktur od dodavatele
 • Kontrola čerpání financí dle skutečného stavu provedených prací
 • Posouzení objemu vícenákladů
Administrativní správa
 • Organizace a účast na kontrolních dnech stavby
 • Kontrola vedení stavebního deníku
 • Spolupráce s autorským dozorem stavby
 • Kontrola a účast při předepsaných zkouškách rozvodů. zařízení a konstrukcí
 • Kontrola revizních zpráv
 • Pořízení soupisu vad a nedodělků a kontrola jejich odstranění
 • Účast na kolaudaci
Časová správa
 • Kontrola harmonogramu stavby

Projektový management

 • Profesionální správa Vašeho projektu rodinného domu je klíčem k jeho úspěšné realizaci.
Rozsah zaměření
 • Rozpočet, plánování a kontrola nákladů
 • Správa smluv a reklamací
 • Řízení výstavby a uvedení do provozu
 • Koordinace všech zúčastněných stran, jako jsou zhotovitelé stavby, dodavatelé a další zúčastněné strany

Projektový management

 • Profesionální správa Vašeho projektu rodinného domu je klíčem k jeho úspěšné realizaci.
Rozsah zaměření
 • Rozpočet, plánování a kontrola nákladů
 • Správa smluv a reklamací
 • Řízení výstavby a uvedení do provozu
 • Koordinace všech zúčastněných stran, jako jsou zhotovitelé stavby, dodavatelé a další zúčastněné strany

KONTAKT

Ing. Jan Petříček

autorizovaný inženýr – ČKAIT 0012540

  723 763 543

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Souhlas s poskytnutím osobních údajů

10 + 2 =

KDE NÁS NAJDETE